Koordynator Projektu

Zdzisław Urbańczyk
kom. 604 161 287
mail:  szswielkopolska.prezes@wp.pl

Uwagi dotyczące klasyfikacji Grand Prix
mail: gp@szswielkopolska.pl

Prosimy o podawanie tych samych informacji podczas zgłoszeń do biegów. Dotyczy to imienia, nazwiska, rocznika oraz miejscowości. Dane te, wraz z wynikami, pozwalają na stworzenie prawidłowej klasyfikacji. Brak kompletu informacji uniemożliwia ujęcie uczestnika Grand Prix w podsumowaniu,
a ewentualne nieścisłości sprawiają, że ta sama osoba może być ujęta wiele razy w zestawieniu.

Korekta w klasyfikacji nastąpi dwukrotnie: po 8. biegu i ostatnim półmaratonie.

Projekt finansowany przez