Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022

życzy,
Biuro
Szkolnego Związku Sportowego
WIELKOPOLSKA

Projekt finansowany przez