Drodzy Państwo,

W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem organizatorzy XXIX Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego zaplanowanego na 3 maja br. podjęli decyzje o odwołaniu biegu. Bieg nie odbędzie się w innym terminie.
Informujemy również, iż w momencie ustabilizowania się obecnej sytuacji na tyle, aby mogły zapaść stosowne decyzje dotyczące Regulaminu GPW 2020 niezwłocznie Państwa powiadomimy.

Projekt finansowany przez