W związku z aktualizacją nieoficjalnej klasyfikacji GP 2018 prosimy wszystkich zainteresowanych o ponowne sprawdzenie swoich wyników.

Wszelkie uwagi do powyższej klasyfikacji prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gp@szswielkopolska.pl najpóźniej do dnia 09.11.2018r. Wszelkie zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Ostateczna klasyfikacja zostanie opublikowana 12.11.2018r.

Projekt finansowany przez