Powiatowi organizatorzy sportu zgłaszają szkoły
uprawnione do startu w Finale Wojewódzkim do 7.11.2017.
Opiekun każdej drużyny startującej w Finale
musi przesłać zgłoszenie swojej reprezentacji
na formularzu do dnia 9.11.2017 mailowo
na adres szswielkopolska.aga@wp.pl.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne
z potwierdzeniem udziału w zawodach.

KOMUNIKAT              ZGŁOSZENIE

LISTA