Przypominamy, że Finał wojewódzki w czwórboju lekkoatletycznym
odbywa się 24 maja 2018r w Lesznie.
Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 maja o godzinie 18:00.
Zgłoszenia na zawody należy przesłać zgodnie
z komunikatem organizacyjnym na adres
e-mail: czworbojleszno@gmail.com.

ZGŁOSZENIE
Wypełnienie karty weryfikacyjnej w Systemie SRS nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem i nie uprawnia do startu w zawodach.

Lista szkół uprawnionych do startu w Finale wojewódzkim

LISTA SZKÓŁ