W imieniu organizatorów, zapraszamy na
XXVIII Cross Wagarowicza. Komunikat.