Powiatowi organizatorzy sportu zgłaszają szkoły
do dnia 6.11.2017 na adres szswielkopolska.aga@wp.pl.

KOMUNIKAT