Przypominamy, że udział w zawodach w aerobiku grupowym I i II Ligi
należy potwierdzić przez zgłoszenie w Systemie SRS do 15 lutego 2019.
Brak zgłoszenie szkoły w Systemie jest równoznaczny
z rezygnacją z udziału w rywalizacji.

LISTA