Z wielkim żalem, 25 lutego br. przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Barełkowskiego,

Honorowego Członka Zarządu Nadnoteckiego Szkolnego Związku Sportowego w Pile i członka Komisji Rewizyjnej SZS „WIELKOPOLSKA”.

Odszedł od nas prawdziwy przyjaciel.

Będzie brakować nam jego życzliwości, rad, optymizmu, poczucia humoru.

Spoczywaj w Pokoju!

Rodzinie szczere wyrazy współczucia.