W dniu 3 marca 2021r. przedstawiciele
Szkolnego Związku Sportowego
spotkali się
z Ministrem Edukacji i Nauki Panem Przemysławem Czarnkiem.
Podstawowym tematem były możliwości wsparcia MEiN przez SZS
w realizacji projektów na rzecz szkolnej kultury fizycznej.