Ze smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Pana Jerzego Kerger.
Były członek Zarządu SZS, organizator, aktywny działacz.

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA
składa szczere wyrazy
współczucia najbliższym.

Pogrzeb odbędzie się 26.10.2018r. o godzinie 11.30 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.